Včera jsem byl u muziky

1.
[:Včera jsem byl u muziky,
u muziky celý den,:]
[:ani jsem tam svoji milou,
ani jsem tam neviděl.:]

2.
[:Ona stála uplakaná,
uplakaná u dveří,:]
[:zeptej se jí kamaráde,
zeptej se jí, co je ji.:]

3.
[:Ona ti to kamaráde,
ona ti to nepoví,:]
[:připravils ji včera večer
o věneček zelený.:]

4.
[:Když připravil, tak připravil,
co je komu do toho,:]
[:já se budu zpovídati
Pánubohu ze všeho.:]