Bude zima, bude mráz

1.
Bude zima, bude mráz,
kaj sa ptáčku, kaj schováš?
Schovám ja sa pod hrudu,
tam ja zimu přebudu.

2.
Bude zima, bude mráz,
kaj sa ptáčku, kaj schováš?
Do hustého javora,
to je moja komora.

3.
Bude zima, bude déšť,
jak sa ptáčku poděješ?
Do tej hustej březiny,
to sú moje peřiny.

alebo

Bude zima, bude mráz

1.
Bude zima, bude mráz,
kam se ptáčku, kam schováš?
Schovám já se pod hrudu,
tam já zimu přebudu.

2.
Bude zima, bude mráz,
kam se ptáčku, kam schováš?
Schovám se do javora,
tam bude má komora.

3.
Bude zima, bude mráz,
kam se ptáčku, kam schováš?
Schovám já se pod mezu,
až přestane, vylezu.

4.
Až přestane, vyletím,
širý svět rozveselím,
půjde milá na trávu,
zapívám jí nad hlavú.