Zaplať mi sedláčku

(Česká ľudová pieseň)

1.
Zaplať mi sedláčku službu mou, já sloužit nebudu.
Namluvil jsem já si dívku ctnou, já se ženit budu.

2.
Sedum let jsem já sloužil u vás, nic jsem vám neztratil.
Jem zákolník a nic víc za vlas, však jsem ho zaplatil.

3.
Též sedum let jsem u vás sloužil nedali jste mi mzdy.
Jen dívku po které jsem toužil, však ještě neradi.