Za horama, za dolama

(Česká ľudová z Prácheňska)

1.
[:Za horama, za dolama,:]
[:je tam postel s peřina, s peřinama.:]

2.
[:V té posteli synek leží,:]
[:porubanou hlavu drží.:]

3.
[:Kdo ji rubal? dva vojáci,:]
[:rubali ji při měsíci.:]