Zazpívali sobě

Moravská ľudová pieseň, Horní Němčí

1.
Zazpívali sobě chlapci Horněmčané, tůto pěsničku,
aj to na kopečku, na samém vršečku, to při měsíčku.
[:Nedaleko dědiny, by to lůdé slyšeli, by každů panenku,
kerá je ve spánku, probudit mohli.:]

2.
Vstávaj milá hore, potěšení moje, už je bílý den,
vstávaj milá hore, potěšení moje, už je bílý den.
[:Vstaň podaj mě šavličku, co leží na stolečku,
milá hore vstala, šavličku podala, smutně plakala.:]