Za Moravú třešně sú

Moravská ľudová pieseň, verbunk

1.
Za Moravú třešně sú
a já si na jednu vylezu.
Natrhám si třešničky,
až pujdu ráno od Aničky.

2.
Už je ráno, už je den,
ženy vymetajú z pod oken.
Vymetajú, ptajú sa,
či je to šohajek, hojasa.