Ňeśka večer zabavu hrame

1.
Ňeska večer zabavu hrame,
ňeśka večer zabavu hrajeme,
[:šicke ľudze śe tak raduju,
šicke ľudze śe tak raduju,
že zabavu ňeśka tu maju.:]

2.
Ňeska večer zabavu hrame,
ňeśka večer zabavu hrajeme
[:a vi chlopci berce dzifčata
a vi chlopci berce dzifčata,
vonkaj budze dobra odplata.:]

3.
Ňeska večer zabavu hrame,
ňeśka večer zabavu hrajeme
[:a vi chlopci poce do kola
a vi chlopci poce do kola,
bo dzifki śe hanbia tancovac.:]

alebo:

1.
Neška mi tu zabavu hrame,
neška mi tu zabavu hrajeme,
[:šicke ľudze še tu raduju,
šicke ľudze še tu raduju,
že vam hraju chlapci Pajtašovi.:]

2.
Neška mi tu zabavu hrame,
neška mi tu zabavu hrajeme,
[:A vy chlapci berce dzivčata,
a vy chlapci berce dzivčata,
bo voni še hanbia tancovac.:]

3.
Neška mi tu zabavu hrame,
neška mi tu zabavu hrajeme,
[:A vy chlapci berce dzivčata,
a vy chlapci berce dzivčata,
bo vraj budze dobra odplata.:]

alebo
1.
Ňeška mi tu vešeľe hrame,
ňeška mi tu vešeľe hrajeme,
[:šicke ľudze še tu raduju,
šicke ľudze še tu raduju,
chlapci s Pocitov vam tu hraju.:]