Aby nás Pán Bůh miloval

Česká ľudová pieseň z Bydžovska

1.
Aby nás Pán Bůh miloval, miloval,
hříchy odpustil, nebe dal, nebe dal!
[:Nic nežádáme, jenom to samé,:
aby nás Pán Bůh miloval, miloval!:]

2.
Ach, Bože, prebože, co mám robit,
tým svetom vandrovat či sa ženiť.
[:Či mám íti tým svetom širokým,
lebo za děvčátkom černojokým.:]

3.
Už som sa oženel, už je darmo,
už som si zavesel ťažké jarmo,
[:keré mosím nosiť až do smrti,
na svoju svobodu zabudnuti.:]