Zapášila som se

1.
Zapášila som se, že som jä robotná,
[:ale mu zbranujú, že som jä chudobná.:]

2.
Neboj se ty milý té mojé chudoby,
[:šak aj pre mne rostne bialá ruža f poli.:]

3.
Bialá ruža poli, šervená v zahrade,
[:aj chudobnia džiauše frajera si najde.:]

4.
Rybári, rybári na tichom Dunaji,
[:ši ste nevideli maj vianok zelený.:]

5.
Maj vianok zelený na korianku zostál,
[:vera si si milý peknú ženu dostál.:]