Bola som ja švárnô diouča

1.
Bola som ja švárnô diouča, ale už nebudem.
Nosila som pekný vrkoč, už kápočku budem.
[:Jaj, Bože môj, prebože môj, čo som urobila,
že som si ja môj vrkôčik pekný vymenila.:]

2.
Povedzže mi ty vrkôčik, de ťa položiť mám
a či ťa mám ľuďom predať a či pochovať mám.
[:Prečo diouča vrkoč nosí, ale len do času
a kápočku na hlavičky na večnosť, pre krásu.:]

3.
Jaj, otec môj, mamka moja, čo so mňou robíte,
či som sa vám zunovala a či sa hneváte.
[:Veď som vás vždy počúvala jak otca, mamičku
a teraz ma predávate ako nevestičku.:]

4.
Neplač diouča, nenariekaj, veď to tak misí byť,
každô diouča, keď dorastie, za mužom misí ísť.
[:Tak to bolo prikázanô v raji, za Adama,
keď mu bola za manželku Eva Bohom daná.:]