Zlamaľi še uhľarovi hrabľe

1.
Zlamaľi še uhľarovi hrabľe,
teraz chodzi, plače po zahradze.
[:Hľedal vun ich dva ročki i dva dňi,
nakoňec ich cigaňi ukradľi.:]

2.
Ukradľi jich na svojo hušľički,
zrobiľi z ňich na basu koľički,
[:zo žeľeza noški na cimbaľe,
teraz pajce, jak še jim to hraje.:]

3.
Zatancujem ja sebe vešelo,
hraj, ti cigan, bi še ňešedzelo,
[:hraj, ti cigan, na tote strunočki,
naj ňešedza mladučke dzivočki.:]