Zempľinske dzivočki, poce do karički

1.
Zempľinske dzivočki, poce do karički,
zašpivajme sebe, jak na jar herľički.
Bo na jar herľički šumňe hurkotaju,
zempľinske dzivočki šumňe špivac znaju.

2.
Ňevidaj še dzivče, bo budzeš banovac,
to ňe pri maceri košuľe bigľovac.
Košuľe bigľovac a ľičko maľovac,
ňeodaj še dzivče, bo budzeš banovac.

3.
Ňe do nas, ňe do nas, aľe do roboti,
kec še chceš ľubovac, čekaj do soboti.
Sobota, ňedzeľa, bodaj priľecela,
pondzelok i vtorok, bi ňeprišol o rok.

4.
Vederko, vederko, vederočko ceče,
ňedobra to laska, co še dluho vľeče.
Zašpival mi ptašok hore u ľiščiňe,
co mi Boh obecal, ňikda me ňemiňe.

5.
Očka mojo, očka, popatrajce rezko,
naj šuhaj ňeduma, že mi za ňim čežko.
Čežko furmanovi do visokej hori,
išček čežši ľubic proci vlasnej voľi.

6.
Chodzim hore - dolu, ňevidzim ňikoho,
plače u mňe šerco zo žaľu veľkoho.
Plač u mňe šerco, plač, šak ti to dobre znaš,
že ti na Zempľiňe pocešeňa ňemaš.