V tim želenim hajičku, zašpivaj nam slavičku

1.
V tim želenim hajičku, zašpivaj nam slavičku,
zašpivaj nam vešelo, žebi nas to cešilo.

2.
Idze dzivče po ľeše, pod fartuškom to ňeše,
pod fartuškom hruški ma, keho ľubi, temu da.

3.
Keho ľubi trošičku, temu da ľen hruščičku,
keho ľubi šerdečkom, da mu s calim fartuškom.