Láska, Bože, láska

1.
Láska, Bože, láska, kde ťa ľudia berú?
[:Na horách nerastieš, v poli ťa nesejú.:]

2.
Ľúbosti, ľúbosti, mala som ťa dosti,
[:ale už ťa nemám ani medzi prsty.:]

3.
Keby sa tá láska na horách rodila,
[:nejedna panenka by pre ňu chodila.:]

4.
Ale sa tá láska na horách nerodí,
[:nejedna panenka už bez lásky chodí.:]