Anka, Anka rád ťa mám

Hudba a text: Janko Pelikán, slovenský fox, 1938
úprava: hudobná skupina Kollárovci

1
Veje vetrík, veje po doline,
ide Janík, ide, po dedine.
[:Pri Aničke zastal,
na líčko ju bozkal
a potom jej takto tíško šepkal.:]

Refr.:
Anka, Anka ja ťa ľúbim,
ja ti vernú lásku sľúbim.
[:Anka, Anka rád ťa mám,
keď ťa Anka pobozkám.:]

2.
Anka sa len pritom červenala
a svojej materi povedala,
[:že mala frajera,
čo ju bozkal včera
a ona mu za to rúčku dala.:]

Refr.:

Mater sa hneď tomu potešila,
Janíčka si k sebe povolala,
[:milú dcéru moju,
holubienku sivú,
a urob mi vnučku krásnu milú.:]