Zdupotali štyri kone na moste

1.
Zdupotali štyri kone na moste,
nepôjdem ja dneska večer k neveste,
ale pôjdem, šej, haj, ku dievčaťu švárnemu,
príde jeseň, vezmem si ju za ženu.

2.
Prídi, Janík, premilený, v nedeľu,
poviem ti ja prežalostnú novinu,
či ma budeš ešte verne milovať
a či budeš za druhými pozerať.

3.
Nebudem ja za druhými pozerať,
len ja budem teba verne milovať,
ale ak si nájdem krajšiu od teba,
zabudnem ja, duša moja, na teba.

alebo:
Zdupotali, zdupotali
1.
Zdupotali, zdupotali, štyri kone na moste,
nepôjdem ja, nepôjdem ja, dneska večer k neveste.
[:Ale pôjdem, ale pôjdem, ku dievčaťu švárnemu,
keď vyrastiem, keď vyrastiem, vezmem si ju za ženu.:]

2.
Ach, Bože môj, prebože môj, kde ja budem nocovať,
povedala moja milá, že ma bude trucovať.
[:Netrucuj ty, moja milá, trucuješ ty len seba,
ty nemôžeš byť bezo mňa, ja nemôžem bez teba.:]

alebo:
Zdupotali štyri kone na moste

1.
Zdupotali štyri kone na moste,
nepôjdem ja viacej večer k neveste,
ale pôjdem ku djovčaťu, šejhaj, tuhaj, šejhaj, švárnemu,
príde jeseň vezmem si ju za ženu.

2.
Ešte bolo štyri týždne do vojny,
nedala mi moja milá piť vody,
dávala mi sladké vínko, šejhaj, tuhaj, šejhaj, z pohára,
aby som s ňou prenocoval do rána.

3.
Nebudem ja, moja milá, s tebou spať,
lebo ja mám štyri kone pucovať,
štyri kone, štyri kone, šejhaj, tuhaj, šejhaj, piaty koč,
ja ti prajem, moja milá, dobrú noc.