Ľuďia vravia

Liptov

1.
Ľuďia vravia, že som ja takí,
že si preberám medzi ďievčati,
[:a ja si vyberiem, ak mi Pán Boh dá,
ľen také ďievčatko, čo ma rado má.:]

2.
Švárne ďievča perečko vije,
z červenej ružički, bielej ľaľie.
[:a ja si ho poznám, i ono ma zná,
azda mi perečko za klobúčik dá.:]

3.
Či bi si mi veďel povedať,
prečo ťa radšej mám, ako otca, mať?
[:Ej, na to, ďievčatko, odpoveďi ňiet,
ľebo ťa radšej mám ako celí svet.:]

4.
Moja mať ťi mi to povedá,
že mňa, šuhajíčko, za ťeba ňedá,
[:v tom mi ňezabráňi moja rodina,
aňi tá uhorská celá krajina.:]