Keď som išiel cez uhrovský chodníček

1.
Keď som išiel cez uhrovský chodníček,
stratil som tam šlinguvaný ručníček.
[:Za ručníčkom šlinguvaným banujem a banujem,
za frajerkou starodávnou nebudem.:]

2.
Keď som išiel včera večer z vohľadov,
tri dievčence pozerali sa za mnou.
[:Jedna sa ma spytuvala, kde som bou a kde som bou,
a ja som jej odpovedať nemohou.:]

3.
Po čom si ma, moja milá, spoznala,
keď si na mňa včera večer volala.
[:Či po hlase, či po kroku po mojom a po mojom,
a či po tom mojom líčku červenom.:]