Keď som šiel ku milej naposledy

1.
Keď som šiel ku milej naposledy,
svietil mi mesiačik veľmi bledý.
[:Zasvieť, mesiačik, zasvieť ešte raz,
ja idem ku milej posledný raz.:]

2.
Posadali sme si na lavičku,
tam sme sa ľúbili pri mesiačku.
[:Sláviček spieval v zelenom háji,
keď sme sa my dvaja milovali.:]

3.
Zbohom buď, má milá, dobre sa maj,
na naše stretnutia nezabúdaj.
[:Možno, že ešte príde raz taký čas,
keď sa mi, dievčatko, zídeme zas.:]

4.
Odišiel môj milý do cudziny,
zabudol na lásku aj na sľuby.
[:Ďaleko ešte, ďaleko ten čas,
keď sa my obaja zídeme zas.:]


alebo:

Když jsem šel s Aničkou naposledy

1.
Když jsem šel s Aničkou naposledy,
svítil nám měsíček velmi bledý.
[:Měsíček svítil nám na cestičku,
když jsem šel s Aničkou do háječku.:]

2.
V háječku jsme sedli na lavičku,
tam jsme se líbali při měsíčku.
[:Sláviček zpíval v zeleném háji,
když jsme se s Aničkou milovali.:]

3.
Dobře se Aničko, dobře se měj,
na svého miláčka nezapomeň.
[:Daleko ještě, daleko ten čas,
než my se s Aničkou sejdeme zas.:]