Keď som na potôčku plátno polievala

1.
[:Keď som na potôčku plátno polievala,:]
[:šuhajova mati na mňa zavolala.::]

2.
[:Kázala mi mati biele húsky hnati,:]
[:a ja polievala šuhajovi gati.:]

3.
[:Kázala mi mati biele húsky hnati,:]
[:tá dolu, tá dolu k mlynarovej hati.:]

4.
[:Chytila mlynárka širokú lopatu,:]
[:zabila mi húsku, najkrajšiu chochlatu.:]

5.
[:Počkaj ty mlynárka, urobím ti škodu,:]
[:zájdem na mlynicu, odrazím ti vodu.:]