Ana hory tatročka

1.
Ana hora tataročka listata,
beťar každa paradnica bohata,
[:ale krajša, ifrišnijša chudobna,
do roboty ido tanca sposobna.:]

Šaj laj laj...

2.
Ja parobok molodeňkyj jak ruža,
čom ňa nechceš paradnico za muža?
[:Mam ja huňu, inohavky zdrelichu,
što mi ušyl staryj krajčir zVerlichu.:]

3.
Mila moja nešpekuluj, nemudruj,
ked začalas ľubovaty tak ľubuj.
[:Darmo ty mi, paradnico trucuješ,
bo ja znam, že ty lem mene ľubuješ.:]

4.
Nebudu ša toho ročku ženity,
lem ja budu hori, dolu chodyty.
[:Z falešnosty, nič nebude, dobry znaj,
choč poplačeš itak mene zabyvaj.:]