Pod Javorinu

Myjavsko

1.
[:Pod Javorinu, pod tú dolinu,:]
[:žauo tam dífča, žauo tam dífča trávu zelenú.:]

2.
[:A ket nažauo, aj navázauo,:]
[:švárneho šuhaja, švárneho šuhaja si zavolalo.:]

3.
[:Šuhajček prišiel, k milej si sadel,:]
[:švárnej diefčine, švárnej diefčine radosť donéseu.:]