Zamiloval som si dievča s čiernyma očima

1.
[:Zamiloval som si dievča s čiernyma očima,:]
ale mi ju bráni, ale mi ju bráni celá má rodina.

2.
[:Vy rodina, vy rodina, vy nebránte,:]
dievča je chudobné, ale je robotné, nič nevravte.

3.
[:Ešte je to mladé dievča za mňa dati,:]
dajte ju do školy, ja pôjdem do vojny bojovati.

4.
[:Nech sa ona v škole učí, ja vo vojne,:]
ona medzi žiaci, ja medzi vojaci vo dne v noci.

5.
[:Nech sa ona v škole učí biblijočku,:]
až z vojny prídem, potom si ju vezmem za ženičku.