Žala ja

Spiš

1.
Žala ja travičku v źeľenom haju,
prišol ku mňe jager na bielom koňu.
[:Dze śi še, jager, vžal, co me tak ľuboval,
a f totej ľubosci śi me zaňechal.:]

2.
Ňezaňechal ja ce pre plane reči,
ľem ja ce zaňechal pre tvojo oči.
[:Očka pomucene, ľička poľubene,
povjec mi, ma mila, chto bol pri ťebe.:]

3.
A kec ti me, mili, teraz ňeveźňeš,
ta ti me, beťaru, na dušu vezňeš.
[:Pojdzem na Dva vodi, tam skočim do vodi,
a tebe narobim žaľu i škodi.:]