Zelieňaj sa, zelieňaj sa

Trenčiansko

1.
Zelieňaj sa, zelieňaj sa, zelená trávička,
vilievaj sa, vilievaj sa z Dunaja voďička,
[:vilievaj sa po drobném kameňi,
povedz, milá, duša moja,
do za ťebú chodí.:]

2.
Za mňú choďá dve červené líčka,
vrezali sa, vrezali sa do mojho srdéčka,
[:vrezali sa, uš sa ňevirežú,
pre velikú, pre velikú lúbosť sa ňemóžu.:]