Zelená je stužka duplovaná

1.
Zelená je stužka duplovaná,
pozdola Komárna kupovaná.
[:Zabili Janíka pri Trenčíne,
zvony mu zvonili v Debrecíne.:]

2.
Perečko mu dali na Oháji,
vienok mu vili na Semeri.
[:Jamu kopali v Ondrejovciach,
zvony mu zvonili v Kozárovciach.:]