Kázala mi mati biele húsky hnati

1.
[:Keď som na potôčku plátno polievala,:]
[:šuhajova mati na mňa zavolala.:]

2.
[:Kázala mi mati biele húsky hnati:]
[:ta dolu, ta dolu, k mlynárovej hati.:]

3.
[:Chytila mlynárka širokú lopatu,:]
[:zabila mi húsku najkrajšiu chochlatú.:]

4.
[:Počkaj, ty mlynárka, urobím ti škodu,:]
[:vyjdem na mlynicu, odrazím ti vodu.:]

5.
[:Počkaj, ty mlynárka, čo sa tebe stane,:]
[:ak moja husička na nôžky nestane.:]

6.
[:Hotuj sa, mlynárka, do panského práva,:]
[:lebo moja húska na nôžky nestáva.:]