Zanechám vašu dedinu na krátky čas

1.
Zanechám vašu dedinu na krátky čas,
ale neviem, či sa ešte vrátim viac,
[:v tichej noci bezhviezdnatej odoberiem sa od teba,
kto by vedel slzy roniť okrem teba.:]

2.
Keď odídem, nepovedzte o mne zlého,
nechcel som už obťažovať tu žiadneho,
[:ty nemôžeš mne vytýkať žiadon hriech a žiadnu vinu,
lebo miloval som teba a otčinu.:]