Zabili Janíčka na holi

Od Vrbového, Mierne

1.
Zabili Janíčka na holi, na holi,
bola bi to pravda,[:bola bi to pravda,:]
lebo ni, lebo ni.

2.
Ak že by to pravda nebola, nebola,
keď som sama na to, [:keď som sama na to:]
hľadela, hľadela.

3.
Zabili Janíčka, niže Vrbového,
ktože to narieka, [:ktože to narieka,:]
frajerečka jeho.

4.
Jedna ho plakala, druhá zvonit dala,
tretia mu z kamena, [:tretia mu z kamena,:]
hrob vykopat dala.