V tej zelenej rakyty

1.
V tej zelenej rakyty, tam je ovos zožatý,
[:Leží tam Janíček, sivý holubíček,
leží tam v ťažkej nemoci.:]

2.
Keď to milá zbadala, hneď do hájka bežala,
[:dala mu hubičku, aj pravú rúčičku,
tebe treba doktora.:]

3.
Mne doktora netreba, len teba, duša moja,
[:len teba dušička, sivá holubička,
s tebou spať do ránečka.:]

4.
Keď my chceme spolu spať, musíme sa my zobrať,
[:v novobanskom chráme, pri veľkom oltáre,
ruky so štolou zviazať.:]

5.
Keď nám ruky zviazali, obidva sme plakali,
[:oba do jedného ručníčka biele očka
sme utierali.:]