Ani by som, moja miua, nepomysleu

1.
Ani by som, moja miua, nepomysleu,
že by si ty za mna išua, koby ja chceu.
[:Orali, kopali kopaničky,
už budú zviazanie našo rúčky.:]

2.
Orali, kopali, ale mauo,
veď si sa dievčatko zunovauo.
[:Ani si sa, moja miua, nenazdaua,
jak si sa mi tam tej noci zunovaua.:]

3.
Koliesko zuamauo, oska spadua,
čože si ty, moja miua, tak uviadua.
[:Koliesko zuamauo, vozik zastau,
keď som, moja miua horko puakau.:]