Žili dva bratři pospolu

1.
Žili dva bratři pospolu,
starší měl ženu krásnou,
[:krásnější, nežli z růže květ,
a nade hvězdu jasnou.:]

2.
Boj řádil dál a dál a víc,
starší do války musel,
opustil svojí manželku
a na vojnu jít musel.:]

alebo:

Žili dva bratři pospolu

1.
Žili dva bratři pospolu,
jeden měl ženu krásnou,
[:tak krásnou jako z růže květ,
jako hvězdičku jasnou.:]

2.
Vypukla válka světová,
starší měl do ní jíti,
[:zde bratře,zde ti svěřuji,
nejdražší světa kvítí.:]

3.
Když potom válka skončila,
starší se navrátil z ní
[:mladší mu ženu objímal,
jak by mu byla vlastní.:]