Hej, tak som si pomyslel

1.
[:Hej, tak som si pomyslel na detvianskom moste,:]
[:hodím sa do vody, hodím sa do vody, nebudem v árešte.:]

2.
[:Hej, tak rúbali do mňa, ako v hore do pňa,:]
[:ešte mi košielka, ešte mi košielka, krvou nezamokla.:]

3.
[:Hej, tak som si pomyslel, pod Poľanou z lesa,:]
[:že mi zakladajú, že mi nezakladajú na rúčky železá.:]

4.
[:Hej, na rúčky železá a na nôžky putá,:]
[:nebudeš, ty Janík, nebudeš, ty, Janík, na zboj chodiť nikdá.:]

5.
[:Hej, tak rúbali do mňa, ako do haluzi,:]
[:tej mojej frajerke, tej mojej frajerke, nevypadli slzy.:]

6.
[:Hej, neboj sa, Janíčko, nič sa ti nesmie stať,:]
[:tvoji kamaráti, tvoji kamaráti, musia sa ťa zastať.:]

7.
[:Hej, nebojím sa jeden, čo vás bude sedem,:]
[:keď vás bude dvadsať, keď vás bude dvadsať, budem sa obracať.:]

8.
[:Hej, sedel som ja, sedel, sedem rôčkov, sedem,:]
[:nikdy som nevidel, nikdy som nevidel, kedy noc, kedy deň.:]

9.
[:Hej, vtedy som ja vedel, keď žaby kŕkali,:]
[:a na mojich nôžkach, a na mojich nôžkach, želiezka hrkali.:]