Zatiaľ chlapci, zatiaľ

1.
Zatiaľ chlapci, zatiaľ, zaťiaľ si vesele,
zakiaľ nenosíme vojenské košele.

2.
A keď už budeme ty košielky nosiť,
potom sa budeme dôstojníkom prosiť.