Zamiloval som si dievča prekrásne

1.
Zamiloval som si dievča prekrásne,
malo oči jak nebo jasné.
Mienil som si ju vziať za ženu,
ale mi prišlo, musím ísť na vojnu.

2.
Na dvanásť mesiacov som odvedený,
aký to veľký žiaľ mé potešení.
O dvanásť mesiacov vrátim sa domov,
buď pozdravená cesta k domovu.

3.
Ten náš kostolíček, ten je na kopečku,
aký to veľký žiaľ môjmu srdiečku.
Rád by som sa šiel na neho podívať
a tam si svoju milú pohlídať.

4.
Keď som tam vošiel, čo som uvidel,
uprostred kostola v rakve ležala
a okolo nej mládenci stáli,
družičky za ňou horko plakali.

5.
Kamaráti moji ukážte mi ju,
nech sa podívam na svoju milú.
Na hlave mala vienok zelený
a v ruke prútik rozmajrínový.