Bol raz jeden nadporučík

Nová Baňa a okolie

1.
Bol raz jeden nadporučík, bol mladý a veselý
a pre jeho verné srdce ľudia mu závideli.

2.
Do krvavej bitky on šiel, jeden granát ho našiel
a keď sa zo sna prebudil, pravej rúčky našiel.

3.
Napísal on deve krásnej, že mu ruky odtrhlo
a že jeho verné srdce navždy pre ňu zostalo.

4.
Dostal od nej list ružový, že nech môže odpustiť,
že jej život a jej srdce pre mrzáka nesmie žiť.

5.
Prostred mesta krčma malá, plná dýmu a vína,
do tej mrzák mladý, každý večer chodieva.

6.
Pozbiera tam cigarety, čo už iný odhodil,
tri dva a pol deci vína, túto pieseň si spieva.

7.
Pozlátená cigareta, ty najdrahšia priateľka,
ako letí dým do sveta, letí moja myšlienka.. (spomienka)


alebo:

Bol raz jeden nadporučík
Nová Baňa a okolie + Detva

1.
Bol raz jeden nadporučík, bol mladý a veselý
pyšný bol na lásku srdca, každým bol milovaný.

2.
Do krvavej bitky on šiel, jeden granát ho našiel
a keď sa zo sna prebudil, pravej rúčky nenašiel.

3.
Napísal on deve krásnej, že mu rúčku odtrhlo,
ale jeho verné srdce navždy pre ňu zostalo.

4.
Dostal od nej ružový list, aby uznal, odpustil,
ale že už s mrzáčikom, život by ju netešil.

5.
Na predmestí čierna krčma, plná dymu a vína,
mladý junák každý večer o ôsmej ju navštívil.

6.
Pozbieral tam cigarety, čo už iný odhodil,
a pri pár dva deci vína, svoju pieseň zanôtil.

7.
Cigaretka pozlátená, tys jediná priateľka,
taj jak letí dym do sveta, letí moja myšlienka.

8.
Miloval som dievča krásne, ale ma už sklamalo,
zato že som mrzák ostal, neverné mi zostalo.