Za horama, za dolama

1.
[:Za horama, za dolama Cíferané rukujú,:]
[:už mi moji kamarádi, už mi kufre pakujú.:]

2.
[:Už mám kufer spakuvaný, už mi leží na stole.:]
[:Vynes mi ho, moja milá, vynes mi ho pres dvere.:]

3.
[:Milá kufer vynášala, prežalostne plakala,:]
[:bodaj bych ta mój šuhajko, nikdy nebola znala.:]

4.
[:A ked som ta mala poznat, mal si mi to povedat,:]
[:že ty budeš, mój šuhajko, ba dva roky rukovat.:]