Vezmi ma Janko za ženu

1.
Vezmi ma Janko za ženu,
budem ti dobrú gazdinú,
[:včas ráno vstávať, kravičkám dávať,
budem ti dobre gazdovať.:]

2.
Išiel Janíčko na špehy,
ona si leží v posteli.
[:Kravy bučali, svine kvičali
a jej sa sníčky snívali.:]