Zaspala pálenka

1.
[:Zaspala pálenka, pohárik ju budí::]
[:Staň pálenka hore, hybaj medzi ľudí.:]

2.
[:Pálenôčka moja, rada ťa ja pijem,:]
[:keď treba zaplatiť, vera sa ja skryjem.:]

3.
[:Skryjem sa ja, skryjem do hustej vrbiny,:]
[:vera ma nenajdu, čo by čo robili.:]

4.
[:Sklenička sklenená s kerejže si huty,:]
[:ešte som nepila, už mi hláuku krúti.:]

5.
[:Keď sa ja nevydám budem mať dve mená,:]
[:jedno - stará ďjouka a druhuo - Mariena.:]

6.
[:Keď si ja zaspievam na mojom hrtane,:]
[:ako keby zahrau rechtor na organe.:]


alebo:
1.
[:Zaspala pálenka, pohárik ju budí::]
[:Vstaň pálenka hore, hybaj medzi ľudí.:]

2.
[:Sklenička sklenená, z ktorejže si huty,:]
[:ešte som nepila, už mi hlávku krúti.:]

3.
[:Pálenôčka moja, aká si mi šumná,:]
[:veru mi vynosíš polovicu z humna.:]

4.
[:Keby si, šuhajko, pálenky nepíjal,:]
[:ver by sa na tebe rozmrín rozvíjal.:]

5.
[:Nepi, šuhaječku, nepi pálenečku,:]
[:napi sa ty vody, to ti nezaškodí.:]

6.
[:Zaspala Anička na zelenom kríčku,:]
[:zaspal i mládenec na jej bielom líčku.:]