Zasvieť mi, mesiačik

1.
Zasvieť mi, mesiačik, cez ten tmavý les,
veď mi už svietievať viacej nebudeš.
[:Môj chodník je široký, smutný, tmavý, hlboký,
po ňom sa prechodí môj milý smutný.:]

2.
Povedz mi, Anička, čos taká bledá,
veď si ty bývala vždycky červená,
[:očka sa ti zmútenie, líčka sa ti zbledenie,
povedz mi, Anička, kto chodí k tebe.:]

3.
Žiaden človek nevie, aká je láska,
ona je maličká, ale je ťažká.
[:Žiaden človek neverí, koho láska nemorí,
nejednu panenku do hrobu vloží.:]