Chcela stará mladou byť

1.
Chcela stará mladou byť, išla sa do hory skryť.
[:Hej, Dunaj, Dunaja, Dunaja bystra voda.:]

2.
Môžeš sa ty aj travou, nebudeš ty viac mladou.
[:Hej, Dunaj, Dunaja, Dunaja bystra voda.:]