Dzifče počarovne

1.
[:Dzifče počarovne, ňezaľup śe do mňe,:]
[:ja chlopec vandrovni, co ci budze zo mňe?:]

2.
[:Ja chlapec vandrovni, zo šireho poľa,:]
[:co ci budze zo mňe, frajirečko moja?:]

3.
[:Frajirečki dvacec a ja jeden chlapec,:]
[:teraz mi povice, chtora me ľubice.:]

4.
[:Či tota najmladša, či tota najstarša,:]
[:či tota Aňička, co ma bile ľička.:]

5.
[:Frajirečki štiri na čim sce śe biľi,:]
[:na tej košuľečke, co sme ci ušiľi.:]

6.
Poceš me, Bože moj, ked ši me zarmucil,
zluč me s tym dzivčecom, co ši me rozlučil.

*****

Dzifče počarovne

1.
[:Dzifče počarovne, nezaľub se do mne,:]
[:ja chlapec vandrovny, co ci budze zo mne?:]

2.
[:Ja chlapec vandrovny, ze šireho poľa,:]
[:co ci budze zo mne, frajirečko moja?:]