Vyriastou mi pod oknom majorán

1.
Vyriastou mi pod oknom majorán,
vravia ľudia, že si ja vyberám, vravia ľudia, že si ja vyberám.
Keby dali ešte raz vyberať,
vedela by, komu mám rúčku dať, vedela by, komu mám rúčku dať.

2.
Nedala by tomu bohatýmu,
ale račej tomu chudobnýmu, ale račej tomu chudobnýmu.
Ten bohatý, ten ma len vysmeje
a chudobný zo srca miluje a chudobný zo srca miluje.