Dolina, dolina

1.
[:Dolina, dolina, aká si mi dlhá,:]
[:akože ťa prejdem, carija, keď ma nôžky bolia.:]

2.
[:Nôžky ma nebolia, bolí ma hlavička,:]
[:pre teba Anička, carija, sivá holubička.:]

3.
[:Poslali ma orať, nedali mi biča,:]
[:miesto pohoniča, carija, poslali mi dievča.:]

4.
[:Dievča poháňalo, pokoja nedalo,:]
[:za každou brázdičkou, carija, hubičku mi dalo.:]

5.
[:Strela ti do duše, ako to poháňaš,:]
[:keď ty moje volky, carija, z brázdy von vyháňaš.:]

6.
[:Dievča umieralo, ešte sa pýtalo,:]
[:či na druhom svete, carija, mládenci budete.:]

7.
[:Budeme, budeme, sivá holubička,:]
[:budeme bozkávať, carija, tvoje bledé líčka.:]