Lístočku dubový

1.
[:Lístočku dubový, nepadaj do vody,:]
[:voda by ťa vziala, škoda by ťa bola, lístočku dubový.:]

2.
[:Lístočku z javora, nepadaj do dvora,:]
[:kura by ťa vziala, škoda by ťa bola, lístočku z javora.:]

3.
[:Kot som išiou z fraja, milá vodu brala,:]
[:ja sa jej pokloním, ja sa jej pokloním, ona zaplakala.:]

4.
[:Ja sa jej pokloním: Bože daj, dobrý deň,:]
[:teraz z fraja, dievča, teraz z fraja, dievča, teraz z fraja idem.:]