Ďatelinka drobná, nekosená

1.
Ďatelinka drobná, ďatelinka drobná,
ďatelinka drobná, nekosená, nekosená,
[:už je moja milá, už je moja milá,
už je moja milá odvedená, odvedená.:]

2.
Gdo si ju odviedov, gdo si ju odviedov,
gdo si ju odviedov nech si ju má, nech si ju má,
[:len nech ju predo mňov, len nech ju predo mňov,
len nech ju predo mňov neobíma, neobíma.:]

3.
Lebo keď to vidia, lebo keď to vidia,
lebo keď to vidia moje oči, moje oči,
[:budú oni plakať, budú oni plakať,
budú oni plakať vo dne v noci, vo dne v noci.:]


alebo:
1.
Ďatelinka drobná, ďatelinka drobná,
ďatelinka drobná, nekosená, nekosená,
[:už je moja milá, už je moja milá,
už je moja milá odvedená, odvedená.:]

2.
Kto si ju odviedol, kto si ju odviedol,
kto si ju odviedol nech si ju má, nech si ju má,
[:nech sa len predo mnou, nech sa len predo mnou,
nech sa len predo mnou neobjíma, neobjíma.:]

3.
Objímaj, objímaj, objímaj, objímaj,
objímaj, objímaj vo dne v noci, vo dne v noci,
[:nech to len nevidia, nech to len nevidia,
nech to len nevidia moje oči, moje oči.:]