Až já smutný pújdem na tú vojnu

1.
Až já smutný pújdem na tú vojnu, komu ja zanechám moju milú,
[:komu ja zanechám moju milú, komu ja zanechám moju milú?:]

2.
A já ju zanechám kamarádom, dokad sa nevrácim s té vojny dom,
[:dokad sa nevrácím s té vojny dom, dokad sa nevrácím s té vojny dom.:]

3.
A já sa nevrácím, šak sem mladý, za mnú nezaplače človjek žádný,
[:za mnú nezaplače človjek žádný, za mnú nezaplače človjek žádný.:]