Zabili Janíka

1.
Zabili Janíka v tých turianskych horách,
zabili Janíka v tých turianskych horách,
[:mohou sa im nedať, mau dupľouku v rukách,
mohou sa im nedať, mau dupľouku v rukách.:]

2.
Kruv mu je v turianskom a telo v hontianskom,
kruv mu je v turianskom a telo v hontianskom,
[:duša mu je v nebi, tam jej slnok svieti,
duša mu je v nebi, tam jej slnko svieti.:]