Bola jedna hrdlička

1.
[:Bola jedna hrdlička,:]
[:chovala sokolíčka.:]

2.
[:Chovala ho sedem liet,:]
[:a na uôsmy letel preč.:]

3.
[:Letel, letel, zaletel,:]
[:až na limbu doletel.:]

4.
[:Na tú limbu zelenú,:]
[:na vodičku studenú.:]

5.
[:Tam si sadol a spieval,:]
[:až sa ten háj ozýval.:]

6.
[:Moja milá zomrela,:]
[:už je siedma nedeľa.:]

7.
[:Keď zomrela, nech leží,:]
[:nech spočíva v pokoji.:]

alebo:

Bola jedna hrdlička

1.
[:Bola jedna hrdlička,:]
[:chovala si sokola.:]

2.
[:Chovala ho sedem liet,:]
[:a na ôsmy letel preč.:]

3.
[:Ta on letel, zaletel,:]
[:do Krakova priletel.:]

4.
[:Sadol si on na rínček,:]
[:na ten drobný kamenček.:]

5.
[:Tak žalostne zaspieval,:]
[:až sa Krakov rozliehal.:]

6.
[:Prišla k nemu hrdlička,:]
[:jeho vlastná sestrička.:]

7.
[:Brat môj, brat môj premilý,:]
[:čo si taký veselý?:]

8.
[:Azda sa ty nazdávaš,:]
[:že ty doma žiaľ nemáš?:]

9.
[:Toto siedma nedeľa,:]
[:ako mamka zomrela.:]

10.
[:Letel, letel, zaletel,:]
[:na cintorín priletel.:]

11.
[:"Či spíš, mamka, či čuješ,:]
[:či mi hore nestaneš?":]

12.
[:"Ja ti stati nemôžem,:]
[:priľahla ma čierna zem.":]