Praha

Hudba a text Karel Hašler

1.
Ten, kdo jednou naši Prahu uvidí,
jistě nám ji z gruntu srdce závidí,
neboť v jejích starobylých zdech
ukryta je sláva celých Čech.
Ten, kdo viděl hradčany a Vyšehrad,
ve údivu nad tou krásou musí stát.
Praha hruď nám plní hrdostí,
Pražan pro ní zemře s radostí.

Refrén
Praha je město, které zná už svět,
Prahu nám musí každý závidět,
Prahu kdo viděl, oněmí,
Praha jest jedna na Zemi.

2.
V Praze máme nač si člověk pomyslí,
krásné věci, máme tu i nesmysly,
máme světlo, které nesvítí,
cesty, po nichž nelze choditi.
V Praze máme údolí i návrší,
v Praze máme bláto, i když neprší,
máme tady velké rarity,
hlavně ale nouzi o byty.

3.
Nejkrásnější Praha jásá, hlaholí,
když se do ní slétnou hejna sokolí.
Tu je Praha Prahou jak má být,
tu je radost v jejím lůně žít.
Prapory když na ulicích zavlají,
české písně české hudby zahrají,
Pražák zbožně smekne klobouk svůj:
"Zlatá Praho, ty jsi domov můj!"